Kampaň „Spoľahlivý dopravca” spustila v roku 2013 svoju novú etapu.
Zaujímavé akcie | 01. 03. 2013
Najväčšie nezávislé stredoeurópske stretnutie priaznivcov a používateľov zariadení, príslušenstva a softvérových riešení spoločnosti Apple sa uskutoční v budove Národnej technickej knižnice v Prahe pod názvom iCON Prague v dňoch 15. – 16. februára 2013.
Zaujímavé akcie | 06. 02. 2013
Desiaty, jubilejný ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách sa uskutoční v termíne 19. – 21. septembra 2012, v hoteli Senec v Senci.
Zaujímavé akcie | 30. 04. 2012
V dňoch 10.-11. mája 2012 sa v Kroměříži v Dome kultúry a Arcibiskupskom zámku uskutoční „Mezinárodní konference: PŘÍNOSY XXIV. SVĚTOVÉHO SILNIČNÍHO KONGRESU“.
Zaujímavé akcie | 04. 04. 2012
V dňoch 6.-7. júna sa v Hustopečích v hoteli Rustical uskutoční „Mezinárodní seminář: XIII. Dopravně-inženýrské dny“.
Zaujímavé akcie | 04. 04. 2012
Hľadáte spôsoby ako predávať rýchlejšie, zvýšiť zisk budovať profesionálny imidž vašej spoločnosti? Prijmite naše pozvanie na seminár venovaný obchodnej činnosti v prostredí distribučnej siete a najmä nástrojom, bez ktorých nemožno úspechu v dnešnej dobe dosiahnuť.
Zaujímavé akcie | 22. 03. 2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v spolupráci s organizátorom 14. ročníka súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie pre rok 2011, pripravuje slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov.
Zaujímavé akcie | 21. 03. 2012
Pozývame Vás na bezplatnú konferenciu pod názvom eLogistika - ako predísť krádežiam v doprave.
Zaujímavé akcie | 14. 03. 2012
Cieľom sympózia je výmena nových poznatkov najmä o vlastnostiach geosyntetiky a možnostiach jej uplatnenia, o výpočtových a skúšobných metódach, ako aj o skúsenostiach zo stavieb realizovaných s využitím geosyntetiky medzi účastníkmi sympózia a následné odovzdanie zaujímavých informácií odborníkom, ktorí sa na sympóziu nemohli zúčastniť.
Zaujímavé akcie | 13. 03. 2012
Cieľom III. seminára zimnej údržby pozemných komunikácií je oboznámenie odbornej verejnosti z oblasti cestného hospodárstva s novými technológiami, legislatívnymi a technickými predpismi, s aktuálnymi problémami správy a údržby pozemných komunikácií a vyhodnotením zimnej údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republike.
Zaujímavé akcie | 13. 03. 2012
Dňa 7. - 8. novembra 2012 sa opäť koná medzinárodná logistická konferencia SpeedChain. Tentoraz s názvom Priority modernej logistiky. Tešiť sa môžete opäť na krásne priestory Břevnovského kláštora v Prahe.
Zaujímavé akcie | 21. 02. 2012

<< Predchádzajúce články   Ďalšie články >>