Eulog.sk - Logistický informačný portál

Logistika patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom v celej Európe. Česká republika má navyše vďaka svojej výhodnej polohe, ideálne podmienky pre rozvoj tohto odboru aj v nasledujúcich rokoch. Dôkazom je veľký počet logistických, ako aj výrobných podnikov s dôrazom na automotive, ktoré sa podieľajú na vzniku nových logistických technológií a metód.
 


 

Čo to je Eulog?

  • Eulog.sk je v prvom rade informačný portál o logistike, ktorý každý pracovný deň prináša ekonomické a profesijné aktuality či novinky.
  • Eulog.sk taktiež garantuje kvalitné miesto pre presne zacielenú inzerciu, PR a prezentáciu firiem všeobecne.
  • Ponúka miesto k výmene informácií, názorov, dopytu a ponúk medzi odborníkmi, ktorí sú spojení tematikou logistiky, dopravy a manipulácie.
  • Portál obsahuje adresne zacielený informačný newsletter a systém pre cielené zadávanie obchodných ponúk.
  • Eulog.sk taktiež obsahuje veľmi atraktívne a garantované plochy pre inzerciu a prezentáciu. Nie je inzerciou zahltený, a preto je každá propagácie veľmi dobre viditeľná a čitateľná.
logo eulog