Saldo zahraničného obchodu SR bolo v septembri 2019 aktívne

V septembri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,974 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,7 % na 6,811 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 162,2 milióna eur, teda o 320,4 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.


Za január až september 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,3 % na 59,461 miliardy eur a celkový dovoz o 4,9 % na 58,746 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 715,9 milióna eur, teda o 1,457 miliardy eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až septembri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 % a medziročne vzrástol o 6,4 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až septembri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 9,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,5 % a medziročne vzrástol o 2,1 %.

Najviac obchodovanou triedou v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,1 % na celkovom vývoze a 50 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v septembri 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6,553 miliardy eur pri medziročnom poklese o 1,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 3,3 % na 6,535 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 18 miliónov eur, teda bolo o 289,4 milióna eur nižšie ako v septembri 2018.
Ostatní | 08. 11. 2019
Zdroj: TASR