Znižuje sa vek na získanie vodičského preukazu na nákladiak a autobus

Od augusta sa znižuje minimálny vek na získanie vodičských preukazov na nákladné vozidlá a autobusy. Vodičské oprávnenie skupiny C a CE budú môcť získať už záujemcovia vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa vek znižuje z 24 na 21 rokov. Podmienkou je absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobúda účinnosť 1. augusta.

 
Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov.

Príslušníci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálni vojaci, ktorí získajú vodičský preukaz na skupiny C a D v skoršom veku, ako je základný minimálny vek, ich budú môcť využívať iba na území Slovenskej republiky.

Vodičské oprávnenie skupiny B sa rozšíri na vozidlá s pohonom na alternatívne palivá do 4250 kilogramov.

Novela reaguje aj na situáciu s dočasným nedostatkom niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla po výmene dodávateľa. Išlo o "zelené" tabuľky za elektromobil či tabuľky s voliteľným číslom. Do zákona sa dopĺňa zníženie správneho poplatku za vydanie novej tabuľky o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté.

Zároveň sa končia niektoré výnimky či dočasné zrušenia niektorých povinností, ktoré sa zaviedli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Ukončí sa napríklad zrušenie predlžovania platnosti niektorých dokladov či možnosť neabsolvovať po dosiahnutí 65 rokov pravidelné lekárske prehliadky v súvislosti s vodičským preukazom a ďalšie výnimky.

Ukrajinské autá môžu na základe novely tiež absolvovať technickú a emisnú kontrolu na Slovensku a nebudú sa musieť preto nevyhnutne vrátiť na Ukrajinu.

Novelou zákona sa tiež sprísňujú sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti či za používanie telefónu za volantom bez systému "voľné ruky" (handsfree).

Doprava | 03. 08. 2022
Zdroj: TASR