Začal Európsky rok železníc, podporí ekológiu a sociálne výhody vlakov

Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že 1. januára 2021 sa začal Európsky rok železníc. Ide o iniciatívu EK z marca 2020, ktorá vyzdvihuje výhody železničnej dopravy ako udržateľného, inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy.

 
V priebehu roka 2021 sa železnica stane stredobodom pozornosti celého kontinentu s cieľom podporiť využívanie železničnej dopravy občanmi aj podnikmi.
 
V EÚ je železničná doprava zodpovedná za menej ako 0,5 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou. Z toho vyplýva, že je jednou z najudržateľnejších foriem osobnej a nákladnej dopravy.
 
Okrem iných výhod je železničná doprava mimoriadne bezpečná a spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).
 
Napriek týmto výhodám len asi 7 % cestujúcich využíva vlaky a len 11 % tovarov je prepravovaných po železnici. Európsky rok železníc chce vytvorí impulz, ktorý pomôže zvýšiť podiel železničnej dopravy na osobnej a nákladnej doprave. Tým sa výrazne znížia emisie skleníkových plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy EÚ, čím sa prispeje k úsiliu EÚ dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.
 
Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti povedala, že európska mobilita musí byť v budúcnosti udržateľná, bezpečná, pohodlná a cenovo dostupná. "Železnice ponúkajú všetko a ešte oveľa viac! Európsky rok železnice nám dáva príležitosť znovuobjaviť tento spôsob dopravy. Prostredníctvom rôznych akcií využijeme túto príležitosť, aby sme pomohli železnici naplno využiť jej potenciál," uviedla komisárka v správe pre médiá.
 
EK 1. januára spustila webovú stránku (https://europa.eu/year-of-rail/select-language?destination=/node/1), ktorá vo všetkých úradných jazykoch EÚ poskytuje podrobné informácie o tejto iniciatíve, ako aj prehľad plánovaných aktivít. Rôzne podujatia, projekty a aktivity naprieč celou EÚ zdôraznia mnoho dimenzií železnice - od popredného európskeho inovatívneho železničného priemyslu po úlohu železnice v európskej kultúre a dedičstve, jej význam pre spájanie regiónov, ľudí a podnikov, jej podiel na trvalo udržateľnom rozvoji cestovného ruchu, ale aj význam železnice pre budovanie vzťahov EÚ so susednými krajinami.
 
V legislatívnej oblasti chce eurokomisia premietnuť Európsky rok železnice do návrhu nového partnerstva v oblasti železničnej dopravy, lepšieho prepojenie železničnej dopravy s inými druhmi dopravy a celkovo zvýšenia udržateľnosti nákladnej dopravy.
 
Zajímavé akce | 07. 01. 2021
Zdroj: TASR
Další podobné články