Výkonnosť nákladnej dopravy sa v júli 2022 výrazne prepadla

Výkonnosť nákladnej dopravy sa v júli 2022 výrazne prepadla, osobná doprava medziročne vzrástla o takmer 13 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

 
Objem nákladnej prepravy v júli 2022 medziročne výraznejšie poklesol. Celkovo sa previezlo 16,8 milióna ton tovaru, čo bolo medziročne menej o 13,3 %. Z pohľadu objemu prepraveného tovaru bol júl zatiaľ najslabším mesiacom tohto roku a bol na úrovni 63,6 % objemov dosahovaných pred pandémiou (júl 2019).

Všetky druhy nákladnej dopravy zaznamenali oproti vlaňajšku pokles. Železničnou dopravou sa prepravilo o 6,5 % menej tovaru (3,1 milióna ton), cestnou dopravou o 9,6 % (11 miliónov ton) a ostatnými druhmi dopravy menej až o 30,2 % (2,8 milióna ton).

Osobná doprava zaznamenala v júli 2022 opätovný nárast počtu prepravených cestujúcich, medziročne ich počet vzrástol o 12,5 %. S počtom 43,6 milióna prepravených osôb bol prvý prázdninový mesiac tretím najhorším v roku 2022. V porovnaní s minulým rokom vyššiu dynamiku rastu cestujúcich zaznamenala železnica, vo vlakoch pribudlo takmer 17 % cestujúcich. Naďalej však rozhodujúci takmer 87-percentný podiel v osobnej doprave tvorila cestná doprava.

Tržby v odvetví doprava a skladovanie boli v júli 2022 oproti vlaňajšku vyššie o 30,6 %. Výsledok ovplyvnil najmä nárast najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky, skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli viac ako trojnásobne, tento druh dopravy však predstavuje pomerovo iba malú zložku odvetvia. Tržby vodnej dopravy vzrástli bezmála o polovicu a poštové služby a služby kuriérov o tretinu.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v siedmom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 2,8 %, čo podporili najmä dve váhovo najsilnejšie zložky, a to pozemná doprava a doprava potrubím o 2,6 % a skladové a pomocné činnosti o 4,8 %. Výraznejší rast však zaznamenali podielovo malé zložky, vodná doprava (o 13 %) a letecká doprava (o 34,1 %). Pokles zaznamenala iba jedna zložka tohto odvetvia, zamestnanosť v poštových službách a službách kuriérov, ktorá klesla o 0,3 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v júli 1195 eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 7,6 %. Reálna mzda v odvetví sa po zohľadnení inflácie znížila o 5,3 %.

Logistika | 28. 09. 2022
Zdroj: TASR