Tržby v priemysle aj doprave si v septembri udržali dvojciferný rast

Dvojciferne tržby v septembri stúpli v priemysle, doprave a skladovaní, ako aj v informáciách a komunikácii. Medziročne vyššiu hodnotu dosiahli po štyroch mesiacoch aj v stavebníctve. V trende poklesov naďalej pokračovali len vybrané trhové služby. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

 
Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, si v septembri 2022 druhý mesiac po sebe udržal dvojciferný medziročný rast tržieb, ktorý aktuálne dosiahol 15,1 %. Pozitívny výsledok zaznamenalo 12 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví.

Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnili dynamický rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 38,3 % a vyšší rast tržieb vo výrobe kovov o 15,4 %. Výsledok pozitívne ovplyvnili aj dvojciferný rast vo výrobe strojov i vo výrobe elektrických zariadení. Naopak, ešte lepší vývoj tržieb brzdil pokles vo výrobe počítačových výrobkov o 16,5 %, ako aj v dodávkach elektriny a plynu o 5,4 %.

Podniky dopravy a skladovania si udržali vysoké, až štvrtinové tempo rastu tržieb, no v porovnaní s augustom dynamika rastu spomalila. Rástlo všetkých päť zložiek tohto odvetvia, na pozitívnom výsledku sa však podieľali hlavne dve objemovo najvýznamnejšie zložky – pozemná doprava vrátane dopravy potrubím (rast o 24,9 %), skladové a pomocné činnosti (rast o 20,7 %).

Odvetvie informačné a komunikačné činnosti pokračovalo v dvojcifernom raste tržieb, v septembri 2022 medziročne stúpli o 17,9 %. Opäť rástli všetky zložky odvetvia, pričom najvýraznejší podiel na celkovom pozitívnom výsledku mali počítačové programovanie s medziročným navýšením o 23,2 % a telekomunikácie s rastom o 8,4 %. Tržby v stavebníctve prelomili štvormesačnú vlnu poklesov a v septembri 2022 medziročne stúpli o 3,2 %.

Po očistení od sezónnych vplyvov medzimesačne tržby stúpli v informačných a komunikačných činnostiach, ako aj v stavebníctve o zhodných 0,6 %. Medzimesačný pokles tržieb sa zaznamenal v priemysle o 0,7 %, vo vybraných trhových službách o 1,8 % a v doprave a skladovaní o 3,1 %.

V súhrne za deväť mesiacov roku 2022 tržby medziročne vzrástli dvojciferne v doprave a skladovaní o 26,9 %, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 14,3 %. Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol kumulovaný medziročný rast tržieb o 7,8 % a vybrané trhové služby stúpli o 1,6 %. Stavebníctvo zaznamenalo pokles tržieb o 1,8 %.

Priemyselná produkcia v septembri 2022 medziročne poklesla o 1,9 %, priemysel zaostával za výkonmi spred roka podobne ako v auguste, tempo poklesu však bolo nižšie ako v júli či v jarných mesiacoch. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 0,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o pätinu bola nižšia produkcia súvisiaca s energetikou, nevýrazné poklesy evidovali aj výroba predmetov dlhodobej spotreby, výroba pre medzispotrebu. V pluse však bola výroba predmetov krátkodobej spotreby a približne na úrovni minulého roka súhrnná produkcia investičných prostriedkov.

V súhrne za prvých 9 mesiacov roka 2022 priemyselná produkcia klesla medziročne o 3,3 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví bolo osem odvetví v mínuse a sedem malo kumulatívny výkon od začiatku roka vyšší ako pred rokom. Najvýznamnejší vplyv na vývoj mal pokles v dodávke elektriny, plynu, pary o 24,5 % (príspevok -3,36 p. b.), ako aj pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 3,2 % (príspevok -0,38 p. b.) a na treťom mieste je pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,6 % (príspevok -0,38 p. b.). Súčasne najvýznamnejší pozitívny vplyv mal rast produkcie vo výrobe elektrických zariadení o 9,3 % (príspevok +0,66 p. b.), ako aj v ostatnej výrobe a oprave strojov o 8,9 % (príspevok +0,30p. b.).

Ostatní | 16. 11. 2022
Zdroj: TASR