Strojárstvo, automotive aj reštaurácie hlásia útlm naberania ľudí

V oblasti strojárstva a automotive zaznamenali personalisti pokles ponúk pracovných miest. Netýka sa to len pozícií výrobných pracovníkov, ale aj technikov, špecialistov a inžinierov. Útlm hlási aj segment hotelov, reštaurácií a kaviarní. Naopak, stúpa dopyt po pracovníkoch v obchodných reťazcoch na pozície, akými sú pokladníci, predavači, skladníci či dokladači tovarov. Upozornila na to personálno-poradenská spoločnosť Grafton Slovakia.

 
Vo výrobných spoločnostiach môžu pracovať z domu tí zamestnanci, u ktorých nie je nevyhnutná prítomnosť na pracovisku. Týka sa to napríklad personálnych a finančných oddelení, nákupu, zákazníckych služieb a plánovania. "V automobilovom odvetví zatiaľ registrujeme korektný prístup zamestnávateľov, ktorí momentálne neavizujú ukončenia pracovných pomerov," priblížila Monika Suranová z nitrianskej pobočky Grafton Slovakia. Zároveň upozornila na to, že ak zamestnávateľ je či bude donútený pristúpiť k výpovediam, zamestnancom odporúča, aby sa obzerali po novej práci vo sférach obchodu a logistiky. "Predpokladáme, že v sektoroch, v ktorých zamestnávatelia budú schopní udržať svoje spoločnosti napriek niekoľko týždňov trvajúcej či ešte dlhšej odstávke, bude opätovne zvýšený záujem o zamestnancov v rámci ambície dohnať straty," doplnila Suranová.

Firmy už v súčasnosti majú problémy s poklesom dopytu, funkčnosťou dodávateľského reťazca a absenciami zamestnancov. "Reakciou bude čiastočné zatváranie podnikov, ktoré môže vyústiť aj do postupného prepúšťania pracovníkov a rastu nezamestnanosti," priblížil manažér Graftonu Branislav Jančuška.

Personalisti očakávajú, že kríza sa pravdepodobne najviac dotkne malých podnikateľov a živnostníkov. "V zásade platí, že čím väčšia spoločnosť, tým je prispôsobenie sa zložitejšie. Na druhej strane - čím dlhšie táto situácia potrvá, tým výraznejšie budú dopady práve na malých podnikateľov a živnostníkov," uviedla Suranová.

Mnoho sektorov už po niekoľkých dňoch trvania výnimočného režimu pociťuje útlm. Či už na základe chýbajúceho materiálu a ľudského potenciálu pre práceneschopnosť a čerpanie ošetrovného alebo pod vplyvom zníženého odbytu. Podľa Suranovej zamestnávatelia ako prvé pozastavujú čiastočné úväzky, respektíve napríklad študentské dohody o vykonávaní práce v administratíve.

Jančuška však na to nadväzuje prognózou, že po pominutí najvyhrotenejšieho stavu bude na pracovnom trhu nasledovať paralela s trendom spred desiatich rokov. "Aj táto kríza, podobne ako tá v roku 2009, prinesie veľký dopyt po flexibilnejších formách zamestnania, na čo by mala nová vláda reflektovať úpravou súčasnej legislatívy," myslí si Jančuška.

Zvýšiť by sa mal dôraz na štvrtú priemyselnú revolúciu. "V odvetviach, v ktorých je možné automatizovať výrobu či danú službu, bude záujem investovať do nových technológií, aby dané spoločnosti vyšli z prípadných ďalších krízových scenárov s čo najmenšími ekonomickými ujmami. Samozrejme, takéto investície si vzhľadom na ich nákladnosť budú vyžadovať dôkladné zvažovanie," tvrdí Suranová.

V súvislosti s krízou viaceré spoločnosti upravili aj spôsob pohovorov. "Výberové konania na otvorené pozície sa nekonajú osobne, ale telefonicky alebo cez Skype. Zaujímavosťou pritom je, že už aj v predchádzajúcich mesiacoch sme pociťovali zvýšený záujem práve o takéto typy pohovorov, a to najmä zo strany kandidátov," dodala Suranová.

Lidské zdroje | 25. 03. 2020
Zdroj: TASR