Poslanci hovorili o pomoci leteckým dopravcom

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo leteckým dopravcom poskytnúť príspevok v civilnom letectve na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Plénum Národnej rady (NR) SR v závere prvého rokovacieho dňa 48. schôdze rokovalo o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele zákona s týmto cieľom.

 
Rezort dopravy poukázal v dôvodovej správe na skutočnosť, že na Slovensku bol vyhlasovaný zákaz vykonávania určených civilných letov a aj napriek zrušeniu zákazu sa vo všeobecnosti situácia leteckých dopravcov nezlepšovala. Opatrenia v súvislosti s pandémiou tak podľa MDV mali zásadný vplyv na fungovanie podnikov vrátane leteckých dopravcov.

Parlament sa v závere rokovacieho dňa venoval aj novele zákona o dráhach. Zákon by sa mal upravovať aj na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Zmeny sa týkajú napríklad odstránenia dvojakého oprávňovania právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi.

Plénum čaká ešte niekoľko návrhov zákonov z dielne MDV. Pokračovať v rokovaní o nich by mali v stredu (20. 10.). Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií napríklad hovorí o prepojení elektronických mýtnych systémov v rámci Európskej únie (EÚ). Platenie mýta v Únii by tak malo byť ľahšie.

Doprava | 20. 10. 2021
Zdroj: TASR