Štatistika: Objem tovaru dopraveného po železnici medziročne vzrástol

Celkový objem nákladnej prepravy v apríli 2022 medziročne klesol o 7,2 % a dosiahol 20,2 milióna ton. Viac ako dve tretiny objemu tovaru sa previezlo po ceste. Podniky nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú alebo aj ako vedľajšiu podnikateľskú činnosť, prepravili po ceste 13,4 milióna ton tovaru, čo bolo o 8,2 % menej ako pred rokom. Doprava síce zažíva oživenie, ale jej aktuálne výkony sú na úrovni len približne 82 % v rovnakom období pred pandémiou. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

 
Naopak, objem tovaru dopraveného po železnici medziročne vzrástol o 4,6 %, po koľajniciach sa previezla jedna šestina tovaru. Výraznejší viac ako 13 % medziročný pokles zaznamenali aj ostatné druhy dopravy (zahŕňajú vodnú, leteckú, potrubnú, skladové a pomocné činnosti).

Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť dosiahli v apríli tohto roka 3,6 miliardy tonokilometrov, čo je približne úroveň ako pred rokom, a takmer na úrovni rovnakého obdobia 2019. Priemerná prepravná vzdialenosť tony dopraveného tovaru sa po ceste medziročne zvýšila, po železnici mierne klesla.

V súhrne za štyri mesiace sa v rámci nákladnej dopravy prepravilo celkovo o 2,3 % väčší objem tovaru ako v rovnakom období minulého roka, po zohľadnení prepravných vzdialeností boli výkony aktuálne medziročne vyššie o 6,5 %.

Súčasne v osobnej doprave pokračoval v apríli 2022 už štvrtý mesiac za sebou vysoký medziročný nárast cestujúcich. Ich počet medziročne vzrástol takmer o 60 % a dosiahol 50,3 milióna osôb, čo bol druhý najvyšší počet v tomto roku. Cestujúci pribúdali dynamickejšie najmä na železnici, kde sa počet pasažierov medziročne zdvojnásobil. Súčasne v autobusoch sa viezlo o polovicu viac ľudí ako pred rokom.

Výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, v apríli 2022 dosiahli 634 miliónov osobokilometrov, oproti vlaňajšku vzrástli takmer o 88 %.

V súhrne za štyri mesiace sa v rámci osobnej dopravy prepravilo takmer o 77 % vyšší počet cestujúcich ako v rovnakom období minulého roka, po zohľadnení prepravných vzdialeností sa dosiahol o takmer 88 % vyšší počet osobokilometrov.

Tržby odvetvia doprava a skladovanie boli v apríli medziročne vyššie o 24,2 %. Výsledok podporil rast najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola vo štvrtom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 3,8 %. Vo všetkých zložkách odvetvia zamestnanosť rástla, výraznejšie vo vodnej doprave (o 23 %) a leteckej doprave (o 55 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v apríli 1160 eur, čo bolo o 5,7 % viac ako pred rokom. Reálna mzda v odvetví (po zohľadnení inflácie) klesla o 5,5 %.

Logistika | 24. 06. 2022
Zdroj: TASR