ŠÚ SR: Objem nákladnej prepravy v auguste 2021 medziročne klesol

Celkový objem nákladnej prepravy v auguste 2021 dosiahol 23 miliónov ton, medziročne to predstavuje pokles o 5,7 %. V porovnaní s augustom 2019 preprava tovarov zaostávala o 7,6 %. Miera zaostávania za objemami prepravovanými pred pandémiou sa posledné tri mesiace znižuje. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

 
Z celkového objemu podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, zrealizovali 13,6 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavuje zníženie o 9,9 %. Objem dopravy sa tak tento rok najviac priblížil hodnotám spred pandémie, za augustom 2019 zostával už len o 2,2 %. Verejná doprava sa podieľa na nákladnej doprave 59,1 %.

Objem prepravy tovarov po železnici v ôsmom mesiaci bol približne o šestinu vyšší ako pred rokom a výrazne prekonal aj hodnoty pred pandémiou (o 23 %). Rozhodujúca zložka verejnej nákladnej dopravy preprava tovaru po ceste bola približne na úrovni vlaňajška a o viac ako 10 % prekonala aj hodnoty z augusta 2019. Je to najvyšší náskok oproti obdobiu pred dvoma rokmi.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v auguste takmer 4 miliardy tonokilometrov (tkm). Je to najviac v tomto roku. V porovnaní s ôsmym mesiacom v predminulom roku boli výkony vyššie o 17,7 %, je to najvýznamnejšie prekonanie hodnôt z roku 2019.

V auguste sa prostriedkami verejnej osobnej dopravy prepravilo takmer 41 miliónov cestujúcich, čo je takmer rovnaký počet ako minulý rok. Medziročne bol počet osôb prepravených v cestnej i v železničnej doprave takmer identický, naďalej však železničná doprava zostáva výraznejšie za stavom pred pandémiou. Vlakmi sa odviezlo o štvrtinu menej cestujúcich ako v auguste 2019.

Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú vzdialenosti prepravy cestujúcich, aj v ôsmom mesiaci 2021 boli na úrovni minulého roku a o tretinu menšie ako v auguste pred dvomi rokmi. Oveľa kratšia priemerná prepravená vzdialenosť ako pred pandémiou sa prejavila najmä v cestnej verejnej doprave, kde počet osobokilometrov poklesol o 44 %.

Prostriedky nákladnej dopravy prepravili v súhrne za prvých osem mesiacov tohto roka 159 miliónov ton tovaru, čo je o 3,5 % menej ako v rovnakom období vlaňajška (január až august 2020). Výkony v tkm boli, naopak, vyššie o 11,3 %. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (január až august 2019) bola preprava tovaru nižšia o 14,2 % a výkony v tkm o 1,3 %.

Logistika | 27. 10. 2021
Zdroj: TASR