Konferencia s medzinárodnou účasťou: „BEZPEČNOSŤ DOPRAVY NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH“

V dňoch 18.-20. Septembra 2013 sa v Senci uskutoční 11.ročník konferencie „BEZPEČNOSŤ DOPRAVY NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH“

 
Konferenciu organizuje pobočka Slovenskej cestnej spoločnosti pri Slovenskej správe ciest. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.
 
Ciele konferencie:
Pripravovaná konferencia poskytuje priestor pre odbornú verejnosť z oblasti cestnej infraštruktúry na odovzdávanie si vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy. Cieľom je informovať o jednotlivých aktivitách štátnej a verejnej správy, prezentovať nové poznatky v cestnom hospodárstve a poskytnúť nové podnety na zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách.
 
Konferencia je určená zamestnancom štátnej správy, pracovníkom samosprávy, krajským a okresným riaditeľstvám policajného zboru – odborom dopravnej polície, projektantom, zhotoviteľom ako aj odborníkom z vedeckých a výskumných inštitúcií. Informácia pre členov SKSI: Konferencia je súčasťou podujatí celoživotného vzdelávania členov SKSI, sekcie Inžinierske stavby - Dopravné stavby.
 

Stiahnite si:

● Prihláška [PDF, 64 kB]
● Pozvánka [PDF, 998 kB]
Zaujímavé akcie | 25. 07. 2013
Další podobné články