Dopravné ihrisko v Šali môžu využívať žiaci základných škôl

Zimný štadión v Šali sa dočasne zmenil na dopravné ihrisko. Využívať ho môžu žiaci základných škôl podľa vopred dohodnutého harmonogramu. K dispozícii bude aj pre škôlkarov a mesto sa usiluje o to, aby ho mohla využívať aj verejnosť. V areáli zimného štadióna zostane, kým nebude ľad. V zimných mesiacoch ho bude možné preniesť do telocvične niektorej zo škôl. "Dá sa variabilne zmontovať, čiže môže mať aj menšiu podobu, podľa priestorových možností," povedala Eliška Vargová z Mestského úradu v Šali.

 
Financie na zakúpenie prenosného dopravného ihriska s rozmermi približne 16 x 30 metrov získala samospráva z Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce európskeho zoskupenia Rába-Dunaj-Váh v spolupráci s mestom Oroszlány. Projekt Bicyklujme sa spoločne je známy aj pod medzinárodným názvom Safe cycling. "Celkový rozpočet projektu je 50.000 eur, polovica je pre mesto Šaľa a polovica pre partnerské mesto. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 15 percent," skonštatovala Vargová.

Súčasťou projektu sú okrem samotného ihriska so semaformi a dopravnými značkami aj bicykle, prilby a reflexné vesty. Projekt vítajú aj riaditelia a pedagógovia škôl. "Výhodou dopravného ihriska je to, že žiaci si vyskúšajú prierezovú tému dopravnej výchovy. Postupne sa zapoja aj ďalšie triedy, mnohé z detí majú možnosť si vyskúšať si dopravné ihrisko prvýkrát," povedal riaditeľ ZŠ Hollého Ján Minár.

Ostatní | 18. 10. 2021
Zdroj: TASR