Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

Jedenásty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách sa uskutoční v termíne 19. – 20. septembra 2013, v hoteli Senec v Senci.  

Široko koncipované podujatie, konané pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, je už tradične príležitosťou na výmenu poznatkov a názorov odborníkov s cieľom znížiť nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť na našich i európskych cestách. Gestorom konferencie je Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou.

 

Doprava | 10. 05. 2013
Další podobné články