Vďaka interoperabilnej jednotke a palivovej karte pokrýva Shell mýto v 26 krajinách Európy

Doprava | 04. 12. 2018

Keď v roku 2009 ponúkla spoločnosť Shell prvé riešenie interoperability, nikto netušil, že dopravcom začína nová éra. Dnes sú interoperabilné riešenia elektronických mýtnych systémov mimoriadne sa rozvíjajúcou oblasťou dopravy. Neustále pribúdajú nové služby, ktoré pokrýva mýtna jednotka. Historicky najväčšie skúsenosti s interoperabilným riešeniami elektronických mýtnych platieb má práve spoločnosť Shell.

Nočnou morou dopravcov, ktorí prevádzkujú intenzívnu medzinárodnú prepravu, je množstvo národných mýtnych systémov a nutnosť jednotlivo registrovať autá do každého mýtneho systému. S tým sú spojené bankové záruky, zábezpeky a žiadosti o vydanie mýtnych jednotiek, ktoré potom tvoria za predným sklom kamióna neprehľadný „les“ zariadení. To všetko extrémne komplikuje život dopravcov. Riešenia spoločnosti Shell v oblasti mýta tieto problémy eliminujú. Vďaka palivovej karte Shell a interoperabilnej mýtnej jednotke sa dopravca zbaví všetkých problémov s platením mýta.

Vďaka jednotnému vyúčtovaniu sa všetky platobné transakcie dostanú do účtovného systému dopravcu najľahším možným spôsobom. To pre dopravcu znamená nielen obrovskú úsporu administratívy, ale aj lepšiu kontrolu nad výdavkami jednotlivých vozidiel.

Možnosť zmeniť EČV bez výmeny jednotky

Palubná jednotka ITR+ Axxés, ktorú využíva spoločnosť Shell, je vybavená užitočnými funkciami a zároveň výborne prispôsobená prevádzke vo viacerých krajinách. Jej používanie uľahčuje dopravcom život tým, že umožňuje meniť evidenčné číslo vozidla výlučne v systéme. Znamená to, že pri tejto zmene nie je potrebné meniť samotnú jednotku. Palubná jednotka ITR+ Axxés je takisto vybavená GPS a  ďalšími nástrojmi, ktoré pomáhajú vyhnúť sa problémovým situáciám. Vďaka displeju má dopravca neustálu kontrolu nad nastavením parametrov vozidla. Zároveň si v jednotke môže nastaviť upozornenia na neštandardné stavy, a tieto priebežne monitorovať. Dopravcovia sa tak vyhnú problému s nesprávnym nastavením jednotky, ktorý by pri kontrole mohol viesť k udeleniu vysokej pokuty. Okrem ITR+ Axxés budú mať zákazníci Shell k dispozícii aj iné riešenia interoperabilných palubných jednotiek.

Väčšia kontrola palivových kariet a viac pohodlia

Bezpečnosť transakcií doma i v zahraničí zvyšuje aj samotná palivová karta Shell. Všetky nové karty vydávané od prvej polovice roka 2018 sú vybavené čipom. Vo vybraných krajinách a na vybraných staniciach môže dopravca obmedziť používanie kariet a rozhodnúť sa, či budú transakcie odmietnuté alebo či dostane upozornenie prostredníctvom SMS. Okrem PIN kódu môže manažér flotily určiť jedinečný kód, tzv. Fleet ID, ktorý slúži na dodatočnú identifikáciu vodičov. Toto referenčné číslo je okrem PIN kódu overované tiež priamo na čerpacej stanici a dá sa použiť v celej národnej a medzinárodnej sieti Shell.

Viac pohodlia prinesie aj novinka v podobe mýtneho portálu. Cez stránku roadservices.shell.com má dopravca na jednom mieste všetky aktuálne novinky o službách na cestách, ktoré spoločnosť Shell poskytuje, sprievodcu vybranou krajinou aj mýtnu kalkulačku.

Výborné pokrytie mýta v 26 krajinách Európy

Väčšina zákazníkov z radov autodopravcov má vo svojom aute minimálne jednu jednotku prepojenú s palivovou kartou Shell ako hlavným platobným prostriedkom. Zákazníci spoločnosti Shell môžu platiť elektronické mýto už v 26 krajinách Európy. Systémy Shell umožňujú cez rôznorodé palubné jednotky hradiť mýto v 17 krajinách Európy vrátane krajín, cez ktoré prebieha najintenzívnejšia preprava tovaru slovenskými dopravcami (Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Taliansko). S výnimkou Maďarska je možné vo všetkých týchto krajinách platiť mýto formou post-pay, čiže následnej platby na základe faktúry. Výbornou správou pre dopravcov je, že možnosti platieb geometricky rastú. V najbližšej dobe budú môcť zákazníci spoločnosti Shell uhrádzať elektronické mýto jedinou palubnou jednotkou v kľúčových krajinách a na dôležitých dopravných úsekoch. Príkladom je sieť vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Rakúsku, Taliansku aj špecifický úsek Herrentunnel v Nemecku a poľská A4.

26 krajín, v ktorých zaplatíte mýto prostredníctvom palivovej karty Shell

(10) Veľká Británia, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko,

(10) Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Česká republika,

(6) Slovensko, Maďarsko, Rusko, Poľsko, Bielorusko, Bulharsko (čoskoro)

17 krajín, v ktorých elektronické mýto uhradíte jednotkou

Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rusko, Bielorusko

Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Dánsko (Brobizz), Nórsko (Brobizz), Švédsko (Brobizz), Španielsko, Portugalsko