Štáty EÚ sa dohodli na bezpečnejších a tichších pneumatikách

Doprava | 05. 03. 2019

Krajiny Európskej únie sa v pondelok dohodli na aktualizácii pravidiel týkajúcich sa označovania pneumatík dopravných vozidiel s cieľom dosiahnuť vyššiu energetickú hospodárnosť a rozšírili rozsah pôsobnosti tohto nariadenia aj na pneumatiky pre ťažké nákladné vozidlá. 

 
K potrebnej zhode a mandátu na rokovanie dospeli ministri energetiky počas zasadnutia Rady EÚ pre telekomunikácie a energetiku v Bruseli. 

"Nové pravidlá prinesú prospech zákazníkom, ktorí budú mať možnosť informovať sa o bezpečnosti a palivovej účinnosti pneumatík. Takisto prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov v cestnej doprave a pomôžu tak EÚ splniť svoje záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody," uviedol pre médiá rumunský minister pre energetiku Anton Anton, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Podnet k preskúmaniu nariadenia z roku 2009 o efektívnosti označovania pneumatík z hľadiska informovanosti koncových používateľov, najmä z hľadiska palivovej úspornosti, vydala v máji 2017 Európska komisia.

Vyjednávacia pozícia Rady EÚ objasňuje a rozširuje rozsah súčasného regulačného rámca. Podľa nového nariadenia štítky na pneumatikách budú pre zákazníkov viditeľnejšie a budú obsahovať aj informácie o ich priľnavosti k snehu a ľadu. Nové požiadavky sa týkajú aj zobrazovania štítkov, vrátane ich predaja na diaľku a cez internet a dôraz kladú najmä na plnú informovanosť zákazníkov pri rozhodovaní o kúpe nových pneumatík. 

Rozsah nového regulačného rámca sa po prvýkrát rozšíri aj na pneumatiky pre nákladné vozidlá a autobusy (pneumatiky C3). Pôvodne sa malo toto nariadenie týkať iba pneumatík pre osobné automobily a dodávky. 

Pozícia Rady EÚ umožňuje, aby sa v budúcnosti nariadenie týkalo aj použitých pneumatík, len čo bude vyvinutá vhodná metóda testovania na meranie ich výkonnosti.

Cieľom zavádzaného systému označovania pneumatík je znížiť emisie skleníkových plynov a hluk v dopravnom sektore, zvýšiť bezpečnosť na cestách prostredníctvom lepšieho informovania spotrebiteľov o palivovej účinnosti, hluku a bezpečnostných parametroch pneumatík, ktoré kupujú.

Cestná doprava je zodpovedná za približne 22 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a pneumatiky, hlavne z dôvodu ich valivého odporu, predstavujú 5 až 10 % spotreby paliva vozidiel. Zníženie valivého odporu pneumatík prispieva k znižovaniu emisií CO2 a súčasne poskytuje spotrebiteľom úspory nákladov vďaka nižšej spotrebe paliva.

Očakáva sa, že aj Európsky parlament prijme svoju pozíciu k tomuto nariadeniu, aby sa následne mohli začať medziinštitucionálne rokovania o konečnej podobe novej legislatívy.
Zdroj: TASR