Ocenenie IFOY 2019 – STILL pokračuje v sérii víťazstiev

Logistika | 20. 05. 2019

26. apríla sa konal slávnostný večer odovzdávania prestížnych cien IFOY.  Nominovaní, porota a priaznivci, spolu prominentnými hosťami z prostredia politiky, vedy a obchodu sa stretli na podujatí  IFOY AWARD Night 2019 vo viedenskom paláci Hofburg. S dvomi nomináciami sa spoločnosť STILL kvalifikovala do finále súťaže. O prestížne ocenenia IFOY Awards tak bojovali automatizovaný vozík LiftRunner s LTX 50 v kategórii "AGV & Intralogistics Robot" a webový portál STILL neXXt fleet pre inteligentnú kontrolu vozového parku v kategórii "Intralogistic Software." 

 
V marci, počas vyčerpávajúceho týždňa testov na Hannoverskom výstavisku, hodnotili významní nezávislí odborníci spolu s 29člennou medzinárodnou porotou všetky nominované vozíky a riešenia na základe stanovených kritérií a tiež úroveň ich inovácií vzhľadom na porovnateľné produkty na trhu. Víťazi v celkovo jedenástich kategóriách, až do poslednej chvíle utajení, si na IFOY AWARD Night mohli prevziať svoje Oscarové ocenenia v oblasti intralogistiky. Aj tento rok sa spoločnosti STILL podarilo pokračovať vo svojom víťaznom ťažení.Aj to potvrdzuje postavenie STILL ako popredného dodávateľa v oblasti intralogistiky.

Spoločnosť STILL zaznamenala víťazstvo v kategórii "AGV & Intralogistics Robot” s automatizovaným elektrickým ťahačom LTX 50, skombinovaným s rámami LiftRunner a funkciou automatického nakladania/vykladania. Toto riešenie po prvýkrát zavádza plne automatickú prepravu a manipuláciu nákladov do 1200 kg na jeden príves. Ak je to potrebné, pri jednotlivých procesoch sa tento ťahač  dá obsluhovať aj manuálne. Tovar sa prepravuje a s nákladom sa manipuluje s použitím rámu LiftRunner Frame integrovanou rolovacou plošinou.Automatizovaný rám sa pristaví ku kompatibilnej odovzdávacej stanici, kde sa preloží náklad. Dva senzory zabezpečia, aby sa náklad, po presnom umiestnení, spustil a pripojil k odovzdávacej stanici.Odovzdávacie stanice získavajú energiu aj informácie z inteligentného rámu, preto nemusia byť integrované do IT štruktúry spoločnosti. Vďaka laserovej navigácii sa umiestnenie môže zrealizovať s presnosťou na 1cm. Po potvrdení správnej polohy sa rolovacie dráhy aktivujú a spustí sa proces nakladania alebo vykladania. Ďalší senzor ukončí dopravný proces a súčasne zabezpečí, aby sa uskutočnilo úplné naloženie alebo vyloženie. Pri hodnotení inovácií experti ocenili vysokú flexibilitu tohto riešenia.

Systémová koncepcia automatizovaného prevozu nákladu a automatická jazda kombinovaná týmto spôsobom je inováciou, ktorá poskytuje dodatočné výhody pri zásobovaní výroby evolučným spôsobom, pričom zároveň naďalej pripúšťa myšlienku hromadnej prepravy znižujúcej premávku. Automatizovaný ťahač STILL po prvýkrát spája automatizovanú jazdu s automatizovanou manipuláciou nákladu a je teda ideálny napríklad na dodávku na výrobné linky a sťahovanie nákladu z nich. "Dôležitá je prax. Inovácie musia logistiku posúvať na novú úroveň. Víťaz to dokázal pôsobivo a dláždi cestu autonómnej logistike. To si rozhodne zaslúži ocenenie IFOY," povedal pochvalne Arno Reich, senior viceprezident, Deutsche Messe AG.

Čo je IFOY Award
(International Intralogistics and Forklift Truck of the Year)

Od roku 2013 sa ocenenie IFOY Award vníma ako ukazovateľ nákladovej efektivity a inovácií a vďaka svojej odbornej porote je považovanéza najprestížnejšiu cenu za inovácie v oblasti intralogistiky. Víťazov každoročne vyberá nezávislá porota popredných medzinárodných odborných novinárov, ktorých rozhodnutie je založené na neutrálnom testovaní s rozsiahlou sériou testov a špecificky definovanou kontrolou inovácií. Výsledky všetkých finalistov sa porovnávajú s ich príslušnými konkurenčnými strojmi. Cena IFOY sa udeľuje pod záštitou Nemeckého spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky a je sponzorovaná odbornou obchodnou asociáciou pre manipuláciu s materiálmi a intralogistiku vo VDMA (Združenie výrobcov strojov a zariadení).