Ministerské parkovisko obsadili deti

Doprava | 25. 09. 2018

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility sa ministerstvo dopravy rozhodlo podporiť medzi najmladšími žiakmi myšlienku alternatívnych spôsobov dopravy. Podujatím Deň mobility pre deti chce ministerstvo podporiť zdravé dopravné správanie školákov, predstaviť rôzne ekologické formy dopravy a napomôcť im osvojiť si základy dopravnej výchovy.

„Chceme medzi najmladšou generáciou spopularizovať aj iné spôsoby dopravy a ukázať im, že sa dá cestovať aj inak ako autom. Motiváciou tejto akcie je podnietiť v nich záujem, aby viac využívali spolu s rodičmi železnice, bicykel, hromadnú dopravu a pokiaľ sa dá, chodili peši. Zaslúži si to najmä ich zdravie a životné prostredie, v ktorom budú vyrastať,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Podujatie sa konalo v priestore parkoviska ministerstva dopravy, ktoré v tento deň zostalo pre autá uzatvorené. Takmer 250 detí sa oboznámilo s pravidlami  cestnej premávky a bezpečnosťou dopravy na pripravenom dopravnom ihrisku. Takisto si mohli vyskúšať zdieľané mestské bicykle a naučiť sa takým zručnostiam ako opraviť si defekt na bicykli či virtuálne vypraviť vlak a riadiť lokomotívu. Dozvedeli sa aj o kampaniach ministerstva dopravy, do ktorých sa môžu v budúcnosti zapojiť - Do školy na bicykli či Škola priateľská k bicyklom.

Ako uviedol k podujatiu Deň mobility pre deti národný cyklokoordinátor Peter Klučka, „ministerstvo v rámci týchto aktivít dáva dôraz na dopravnú výchovu a na to, aby deti nadobudli dopravné návyky už od útleho veku. Ide nám predovšetkým o to, aby si deti dobré dopravné zvyklosti preniesli do reálneho života“.

Zdroj: MD SK