Dachser Slovakia: logistika s puncom kvality

Poskytovateľ logistických služieb Dachser Slovakia je súčasťou medzinárodného rodinného koncernu, ktorý vsádza na profesionálnych zamestnancov, najmodernejšie technológie a vysoko kvalitné služby. Vysoké meradlá kvality sú pravidelne preverované náročnými internými postupmi aj uznávanými certifikačnými agentúrami. Renomovaná agentúra DEKRA v júli potvrdila vysokú kvalitu služieb Dachser Slovakia a recertifikovala jeho manažment kvality podľa normy ISO 9001:2008.

 

„Certifikácia podľa normy ISO je pre nás potvrdením kvality našich procesov a je aj dobrým signálom pre našich zákazníkov,“ hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia a. s., a dodáva, „napriek tomu však musíme konštatovať, že naše interné kontrolné procesy idú ešte nad rámec ISO a zákonných nariadení a vytvárajú priestor pre poskytovanie logistických služieb skutočne tej najvyššej kvality.“
 
Okrem manažmentu kvality prechádza externým certifikačným procesom aj korporátne IT Dachser, ktoré si spoločnosť vyvíja sama na mieru svojim potrebám a potrebám svojich zákazníkov. V tomto roku tak bola obnovená a rozšírená certifikácia pre bezpečnosť informačných procesov podľa DIN ISO / IEC 27001.
 
Logistika | 04. 08. 2015