Albatros v Žiline rozpína veľlké krídla

Doprava | 20. 11. 2018

Albatros Logistics, jeden z lídrov v medzinárodnej logistike žilinského regiónu, túto jeseň už po tretí krát rozširuje svoje kapacity, ktoré má v logistickom parku P3 Žilina. Dôvodom je ekonomický rast, nové požiadavky dodávateľov KIA MOTORS, ako aj noví klienti využívajúci medzinárodné prepravné služby, či priestory pre ľahkú výrobu.

Albatros Logistics vstúpil na Slovensko v roku 2012 so skúsenosťami s medzinárodnou prepravou pre automobilový priemysel. „Špecializujeme sa na logistiku elektroniky a súčiastok pre automobilový priemysel. Pre nášho klienta KIA MOTORS a jeho dodávateľov v Žiline sme hľadali  špičkové haly A kategórie. P3 Logistic Parks v tom čase otvoril svoj nový priemyselný park, ktorého sme sa stali prvým nájomcom. Dnes rastieme spolu s nimi a z pôvodných 3 000 m² v roku 2012 sme už po tretí krát rozšírili naše kapacity na súčasných 8 376 m² skladových priestorov a 295 m² kancelárií,“ hovorí Yongkyo Jeong, generálny riaditeľ Albatros Logistics.

Dnes má Albatros Logistics 5 klientov, s očakávaným ročným obratom takmer 2,5 mil. € v roku 2019, ktorým poskytuje nielen zmluvné 3PL logistické služby, ale taktiež priestory pre ľahkú výrobu, vrátane colných vybavení a multimodálnej vnútroštátnej či medzinárodnej dopravy. „Vďaka vývoju vlastných IT riešení, z našich skúseností a skúseností našich klientov, sa intenzívnejšie sústredíme na just-in-sequence a line feed riešenia,“ hovorí o ďalších plánoch Albarosu Y. Jeong a dodáva: „Od začiatku, v roku 2012, sme nainštalovali vysokoúložný regál s vlastným systémom skladového hospodárstva (WMS) a montážnym systémom just-in-time / sequence. V automatizácii plánujeme pokračovať aj naďalej a otvárať tak príležitosti ďalším medzinárodným spoločnostiach na Slovensku hľadajúcim medzinárodné prepravné služby alebo priestory pre výrobu.“

P3 Logistic Parks v žilinskom parku spravuje tri priemyselné nehnuteľnosti, v ktorých postavila špičkové haly kategórie A s celkovou plochou vyše 28 000 m². Haly v parku P3 Žilina sú vybavené moderným systémom vykurovania a ventilácie, majú zvýšenú tepelnú izoláciu strechy aj úsporné inteligentné LED osvetlenie. Budovy sú zároveň pripravené na ďalšie expanzné rozšírenie prostredníctvom dvojpodlažných vstavieb. Prispôsobená bola ako statika konštrukcie, tak i prípojka vody a kanalizácie.

Potenciál žilinského regiónu rastie. „Jeho výborná poloha a dostupnosť v rámci V4 a CEE regiónu, efektívna infraštruktúru, rozbehnutý automotive priemysel a kvalitné logistické služby lákajú ďalšie firmy a investorov aj z iných oblastí,“ spresňuje dôležitosť tohto regiónu Peter Jánoši, riaditeľ P3 Logistic Parks pre Slovensko.