Štatistici: Spotrebiteľské ceny sa medziročne zvýšili o 2,7 %

Ostatní | 15. 04. 2019

V marci 2019 sa v porovnaní s marcom 2018 spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %. Vzrástli ceny v odboroch alkoholické nápoje a tabak o 4,4 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 4,2 %, reštaurácie a hotely o 3,7 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,1 %, rozličné tovary a služby o 2,9 %, zdravotníctvo o 2,1 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %, odevy a obuv o 1 %, doprava, vzdelávanie zhodne o 0,9 %, pošty a spoje o 0,8 %, rekreácia a kultúra o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

 
Spotrebiteľské ceny sa v marci v porovnaní s februárom v úhrne zvýšili o 0,6 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 2,5 %, alkoholické nápoje a tabak, odevy a obuv zhodne o 1,6 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, rozličné tovary a služby o 0,4 %, zdravotníctvo, reštaurácie a hotely zhodne o 0,3 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 0,2 %. Znížili sa ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti; rekreácie a kultúry zhodne o 0,2 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny za pošty a spoje, vzdelávania.

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %. 

Index spotrebiteľských cien v marci oproti februáru vzrástol v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,6 %, domácnostiach dôchodcov o 0,5 %. 

Index spotrebiteľských cien sa v marci 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, domácnosti dôchodcov o 3 %, nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %. 

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,3 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 %, nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %. 


V marci 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,7 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,4 % a čistá inflácia hodnotu 2,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V marci 2019 oproti februáru 2019 úhrnnú infláciu jadrová inflácia ovplyvnila 0,55 percentuálneho bodu (p. b.), regulované ceny úhrnnú infláciu ovplyvnili 0,01 p.b. a nepriame dane úhrnnú infláciu ovplyvnili 0,06 p.b. Ceny potravín jadrovú infláciu ovplyvnili 0,19 p. b., čistá inflácia jadrovú infláciu ovplyvnila 0,36 p. b.
Zdroj: TASR