SUSE pomáha so vzdelávaním a povedomím o open source

Doprava | 30. 10. 2018

Akademický program SUSE pripravuje vývojárov prostredníctvom open source technológií na meniace sa potreby digitálnej ekonomiky. A to vo viac ako 400 organizáciách a inštitúciách.

NORIMBERK, Nemecko – Spoločnosť SUSE® rozširuje akademický program (SUSE Academic Program) a zvyšuje svoju podporu ďalšej generácie vývojárov pracujúcich s open source technológiami. Program pripravuje vývojárov v priemyselných odvetviach všetkých typov, aby boli schopní pojať stále sa zvyšujúce nároky meniacej sa digitálnej ekonomiky. Program poskytuje know-how o open source, školiace materiály a veľké zľavy na nákup softvéru pre akademickú sféru.

SUSE Academic Program, založený v roku 2017, sa rozrástol na viac ako 400 univerzít, škôl, knižníc a iných akademických inštitúcií. Program taktiež posilnil svoju podporu v Severnej Amerike a v nasledujúcich šiestich mesiacoch má za cieľ zdvojnásobiť počet svojich účastníkov. V susednej Českej republike ho úspešne využíva ČVUT na Fakulte informačných technológií.

„SUSE je už dlhú dobu jednotkou v open source vzdelávaní a naše doterajšia spolupráca s akademickou sférou nám umožnila v pomerne krátkom čase pracovať s veľkým počtom škôl,“ povedal Sander Huyts, viceprezident SUSE a globálne garant Academic Programu. „Sme odhodlaní pestovať zručnosť v open source a vzdelávať študentov na univerzitách. Chápeme, že to je kritické pre dlhodobé udržanie zdravého stavu nášho odvetvia, a že ide o základný stavebný kameň moderných technológií. Budeme pokračovať v získavaní zdrojov a podpory, aby sme zaistili možnosť ďalšieho rozvoja open source.“

Dopyt po zručnostiach a vedomostiach z open source sveta je vysoká a každoročne sa ešte zvyšuje. Podľa správy Linux Foundation - 2018 Open Source Jobs Report je nábor open source talentov prioritou pre 83 % HR manažérov, čo predstavuje jasný nárast oproti 76 % v roku 2017. SUSE Academic Program poskytuje rad služieb, ktoré pomáhajú uspokojiť dopyt po talentoch s praktickými znalosťami v oblasti open source. Zahŕňa certifikované školenia pre Linux a ďalšie kurzy, materiály pre študentov a zamestnancov fakúlt, bezplatné využívanie produktov SUSE na vzdelávacie alebo laboratórne využitie, špeciálne nákupné program SUSE pre vzdelávacie inštitúcie, vývojové nástroje a prístup k znalostnej báze, fóram a technickej podpore.

Účastníci SUSE Academic Programu

Program SUSE pozitívne ovplyvňuje životy pedagógov a študentov na celom svete, vrátane Oxfordskej Univerzity, University Cambridge, Českého vysokého učení technického, Štátnej univerzity v San Diegu, New York City Technology College a University of British Columbia. „Naša univerzita používa program pre rad študentov ako súčasť učebných osnov systémových špecialistov, pre internú výučbu,“ opisuje Werner Degenhardt, akademický riaditeľ a CIO na fakulte psychológie a pedagogických vied na univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove. „Máme radi tento program, páči sa nám jeho veľmi jednoduchá aplikácia a aj to, že prináša vynikajúce výsledky.“

Phillip Chee, vedecko-technologický pracovník a profesor na Fleming College v Peterburgu, Ontario, uviedol, že: „Materiály poskytované v akademickom programe SUSE sú veľmi pôsobivé. Program používam, aby som vytvoril laboratórium s malým cloudom a nainštaloval SUSE OpenStack Cloud pre študentov predmetu teórie operačných systémov.“