Softvérovo-definované úložisko od SUSE pokrýva rastúci dopyt po cenovo dostupných veľkokapacitných úložiskách

Doprava | 19. 10. 2018

Firmy sa neustále potýkajú s problémom, kam ukladať dáta, ktorých objem rastie exponencionálne. Dostávajú sa tak do situácie, kedy sa cena za tradičné dátové úložiská stáva neakceptovateľnou. SUSE® ide trhu naproti a vydáva novú verziu SUSE Enterprise Storage 5.5, ktorá spĺňa požiadavky na spoľahlivosť a cenovú dostupnosť úložiska. Inteligentné softvérovo-definované úložisko bežiacie na CEPH technológii umožňuje podnikom transformovať ich firemné úložisko, ušetriť a zároveň získať možnosť úložisko flexibilne rozširovať.

„Spoločnosti sú pod neustálym tlakom, aby boli viac agilné a ekonomicky efektívne, a teda aj konkurencieschopné, rástli a prežili,“ povedal Gerald Pfeifer, viceprezident SUSE pre Produkty a Technológie. „Pre rast a pokrok musia využiť všetky dostupné digitálne prostriedky a informácie. SUSE Enterprise Storage je cenovo dostupné riešenie, ktorého správa vo firemnej infraštruktúre je jednoduchá a zároveň toto riešenie využíva inovatívne open-source technológie bez nutnosti kupovať drahý proprietárne hardvér.“

Ritu Jyoti, viceprezidentka programu IDC, portfólia Systems Infrastructure Research, uviedla: „Investície do vývoja SUSE Enterprise Storage posunuli túto distribúciu projektu CEPH medzi jednu z najmenej náročných na správu. Zahrnutie openATTIC, ktoré sa rýchlo stáva štandardom pre správu CEPH distribúcie, ako je CEPH Manager Dashboard, hrá veľkú rolu pre nasadenie a jednoduchú prevádzku SUSE Enterprise Storage v produkčnom prostredí.“

SUSE Enterprise Storage 5.5, postavené na verzii CEPH Luminous, poskytuje vysoko škálovateľné a odolné prostredie, ktoré v jednotnom softvérovo-definovanom klastri umožňuje prevádzkovať objektové, blokové a súborové úložisko zároveň. To je ideálne pre veľkoobjemové úložisko, archiváciu, ochranu dát, obnovu po páde, big dáta, superpočítače, úložisko pre cloud, veľkoobjemové dátové súbory a úložisko virtuálnych mašín. Táto nová verzia SUSE Enterprise Storage obsahuje zlepšenia, ktoré majú pozitívny vplyv na výkonnosť, stabilitu a správu - obsahuje openATTIC a OpenStack integráciu - čo pomáha zákazníkom ušetriť a nasadiť toto open source firemné úložisko vo veľkom meradle.

Súčasťou SUSE Enterprise Storage 5.5 je aj produkčná podpora CIFS/Samba pre CEPH. Ďalším rozšírením SUSE Enterprise Storage je podpora na nelinuxových prostrediach, konkrétne Windows. Verzia 5.5 je prvým riešením, ktoré podporuje heterogénne nasadenie CEPH (non-SUSE RBD a CephFS klientov), rozširuje bezpečnostné opatrenia zahrnutím modulu AppArmor do linuxového jadra a má schopnosť notifikovať zákazníka o udalostiach, ktoré sú vopred určené a používateľom nakonfigurované. Dokumentácia bola preložená do ďalších jazykov, ktoré reflektujú expanziu SUSE na globálnom trhu.