Aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji budú lepšie mosty

Doprava | 07. 06. 2018

Eurofondy využijeme aj na opravu deviatich mostov na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa ich modernizácia začne od júna. Po východnom Slovensku je to ďalší región, v ktorom budú môcť ľudia využívať bezpečnejšie mosty. 

„V minulom Operačnom programe Doprava sme na Slovensku zrekonštruovali 29 mostov na cestách prvej triedy. S podporou Európskej únie v týchto projektoch úspešne pokračujeme. V súčasnom programovom období máme v pláne opraviť ďalších 62 mostov, z ktorých 23 je práve na území Žilinského a Trenčianskeho kraja,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Most v Čadci bol ako prvý uvedený do prevádzky už v minulom roku. Rekonštrukcia ďalších deviatich mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji je zazmluvnená v celkovej cene vyše 4 miliónov eur a začne sa v júni. Časovo najnáročnejšia bude modernizácia mosta 293 – I/18 Martin-Priekopa. Ukončenie je plánované do júna 2019. Do tohto termínu budú zrealizované aj opravy ostatných 8 mostov. Mosty sa nachádzajú na cestách prvej triedy, ktorým venuje ministerstvo dopravy mimoriadnu pozornosť.

9 rekonštruovaných mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji:

• I/18 Palúdzka – most 347A, Palúdzka

• I/78 Námestovo – most 032

• I/59 Valaská Dubová – most 067

• I/59 Valaská Dubová – mosty 065, 066

• I/18 Strečno – most 266

• I/18 Strečno – most 269

• I/11 Radoľa – most 229

• I/18 Martin-Priekopa – most 293 (ponad vlečku)

• I/64 Prievidza – most 067

V pláne projektov OPII sú aj rekonštrukcie ďalších mostov v týchto krajoch, na ktoré Slovenská správa ciest pripravuje verejné obstarávania:

• I/18 Turany – most 303

• I/59 Ružomberok – most 063

• I/64 Porúbka – most 107

• I/78 Námestovo – most 018

• I/59 Liptovská Osada – most 052

• I/18 Kraľovany – most 315

• I/11 Čadca – most 206

• I/10 Bytča – most 251

• I/78 Oravská Jasenica – most 017

• I/10 Makov – Trojačka – most 238

• I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A

• I/59 Trstená – most 099

• I/54 Moravské Lieskové – most 107

Z európskych peňazí bude spolufinancovaná aj modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy:

Žilinský kraj:

• I/59 Liptovská Osada – Korytnica

• I/10 Kolárovice (Čiakov)

• I/18 Ľubeľa – Liptovský Mikuláš

Trenčiansky kraj:

• I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota

• I/64 Obchvat mesta Prievidze I. etapa, 2. stavba

• I/64 Partizánske – Oslany

• I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom

• I/49 hranica ČR/SR – Záriečie

Zdroj: MD SK