Prologis v spolupráci s Plug and Play podporuje startupy z oblastí dodávateľského reťazca a logistiky

Logistika | 11. 07. 2017

Prologis oznámil strategické partnerstvo s Plug and Play, globálnym startup ekosystémom a venture fondom špecializovaným na rozvoj začínajúcich technologických startupov z oblastí dodávateľského reťazca a vertikálnej logistiky.

Prologis vybranej skupine startupov v rámci akceleračného programu Plug and Play poskytne mentoring aj priestory vo svojich logistických nehnuteľnostiach, aby mohli rozvíjať nové technológie. Prologis sa tak zaradí k ďalším partnerom Plug and Play ako DHL, Maersk, Panasonic, Hitachi, Mann+Hummel, CMA CGA, Daimler, Deutsche Bahn, Swiss Post, BASF, Union Pacific Railroad a Ericsson.

„Prologis bude spolupracovať so startupmi aj radom odborových lídrov - mnohí z nich patria medzi zákazníkov Prologis - s cieľom vyvinúť novú generáciu technológií pre dodávateľský reťazec,“ uviedol William O'Donnell, senior viceprezident Prologis, „sústavne sa sústreďujeme na smerovanie našej činnosti ku zdokonaľovaniu našich zákazníckych služieb, a preto podnikáme kroky v riadení budúcnosti logistických nehnuteľností. To sa premieta v špičkových charakteristikách našich budov, ako sú solárne a svetelné inštalácie, alebo v nových spôsoboch navrhovania budov, napríklad viacpodlažných. Tešíme sa, až budeme objavovať a začleňovať ďalšie nové riešenia, vrátane pokročilých analytík, IoT a iných inovácií v dodávateľskom reťazci.“

„Zámerom uvedenia tejto novej iniciatívy Plug and Play je hľadať nové technológie pre dodávateľský reťazec. Spoločnosti jej prostredníctvom získavajú jednu z najlepších príležitostí, ako inovovať a transformovať budúcnosť priemyslu,“ povedal Saeed Amidi, zakladateľ a generálny riaditeľ Plug and Play, „teší nás, že sa Prologis zapojil do programu a ďalej môžeme podporiť inovačnú stratégiu spoločnosti.“