Čiastočná uzávera cesty I/16 pod Pustým hradom sa o týždeň predĺži

Doprava | 12. 06. 2019

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predĺžila o jeden týždeň, do 15. júna do 12.00 h, čiastočnú uzáveru cesty I/16 vo Zvolene, v úseku mostov ev. č. 50-177 a 50-178 v km 233,860 a 234,500. Dôvodom predĺženie uzávery sú nepriaznivé klimatické podmienky počas realizácie stavby. NDS pracuje na tomto úseku na výmene mostných záverov.

 
Ako informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, stavebné práce na oboch mostoch sú realizované v spoločnej uzávere po poloviciach vozovky so svetelnou signalizáciou.

V smere Žiar nad Hronom - Zvolen sú osobné vozidlá odklonené na obchádzkovú trasu, ktorá vedie po ceste I/66, po Ulici T. G. Masaryka a po ulici Dobronivská cesta. Tranzitná doprava prechádza cez opravované mosty, kde je riadená svetelnou signalizáciou.

V smere Zvolen - Žiar nad Hronom zostane trasa celej dopravy nezmenená. Doprava ide cez opravované mosty, kde je riadená svetelnou signalizáciou.
Zdroj: TASR